ПОЉА БР. Polja-544-latinica-42-53
година

Ликовни лајтмотив