ПОЉА БР. Polja-544-latinica-57-60
година

Ликовни лајтмотив