ПОЉА БР. Polja-544-latinica-68-71
година

Ликовни лајтмотив