ПОЉА БР. Polja-544-latinica-77-97
година

Ликовни лајтмотив