ПОЉА БР. Sontag-latinica
година

Ликовни лајтмотив