Bojan Savić Ostojić

Bojan Savić Ostojić (1983) dosad je objavio sledeće knjige: Stvaranje istine (2003), Tropuće (2010), Stereorama (2013) i Jeretički dativ (2014). Osnivač je nezavisnih izdanja Knjižuljak i jedan od urednika elektronskog časopisa za poeziju Agon. Prevodi sa francuskog. Živi u Beogradu.