ПОЉА БР. De Luka korica prednja
година

Ликовни лајтмотив