Miloš Zubac

Miloš Zubac (1976) je književnik i muzičar iz Novog Sada. Predvodi muzičku družinu Prkos Drumski. Jedan je od osnivača i aktera regionalnog kantautorskog i pesničkog kolektiva Novi Odmetnici. Po njegovoj zbirci pesama Poezika, nazvan je festival regionalne autorske muzike u Kulturnom centru Novog Sada. Doktorirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Objavio je pesničke knjige Vilindar (2001), Poezika (2003) i Flor Y Canto (2008). S Danilom Vuksanovićem štampao zbirku prozaida i crteža Duali (2007). Objavio je studije Molitve Desanke Maksimović (2008) i Poetika Duška Trifunovića (2013).