Petar Matović

Petar Matović (1978, Užice), završio je studije srpske književnosti u Beogradu. Piše poeziju i eseje, objavljuje u periodici, zastupljen je u više antologija, pesme su mu prevedene na više jezika. Objavio je tri zbirke pesama: Kamerni komadi (1996), Koferi Džima Džarmuša (2009) i Odakle dolaze dabrovi (2013). Izdanja na drugim jezicima: Walizki Jima Jarmusha (Maximum, Kraków, 2011), Les maletes de Jim Jarmusch (La Cantarida, Palma de Mallorca, 2013) i Odakle dolaze dabrovi (stipendija Gaude Polonia 2013 Ministarstva kulture Republike Polјske). Dobitnik je nagrade Trećeg trga za poeziju, kao i je i stipendija Baltičkog centra za pisce i prevodioce (Vizbi, Švedska, 2015), Traduki (Split, 2016), Kultukontakt (Beč, 2017) i Q21 (Beč, 2017).