Соња Веселиновић

Соња Веселиновић (1981, Нови Сад), магистрирала је и докторирала компаративну књижевност на Филозофском факултету у Новом Саду, где ради као доцент. Пише есеје, књижевну критику и поезију. Преводи са француског и енглеског језика. Објавила је књигу поетске прозе Поема преко (2008), студије Преводилачка поетика Ивана В. Лалића (2012) и Рецепција, канон, циљна култура : слика модерног англоамеричког песништва у савременој српској књижевности (2018), роман Кросфејд (2013). Добитница је стипендије из Фонда „Борислав Пекић“ за 2009. годину и Награде „Исидора Секулић“ (2014). У уредништву је часописа за књижевност и теорију Поља од 2007. године. Живи у Београду.