ПОЉА БР. korice-pazolini
година

Ликовни лајтмотив