ПОЉА БР. Delbo PRINT-1-15
година

Ликовни лајтмотив