ПОЉА БР. Jelenkovic A strana PRINT-1-10
година

Ликовни лајтмотив