ПОЉА БР. Aleksandra Djajic Horvat
година

Ликовни лајтмотив