Anagram, proza
Naslov: Pobunio sam se životom
Pismo: ćirilica
Edicija: Anagram, proza
ISBN: 978-86-7931-445-1

400,00 RSD

Vasa Pavković, beogradski književni kritičar, dobar poznavalac stvaralaštva Slavoljuba Markovića, rekao je za njega da je majstor deskripcije, koji prepušta rečenicu na krležijanski način bez zareza u opisivanju istinitih događaja od sekvenci sa juga do Vukovara iz perspektive enciklopedizma, koji nije koristio 12 boja radi odvajanja likova, ali je zato koristio fontove i tipove slova radi izdvajanja likova. Realista je kaže Pavković za Markovića, sa dobrim odnosom fikcije i priče, prepoznatljiv po jedinstvenosti, koji sem slika istorije je i široka epska duša. Njegove knjige izdate u tri naslova 1982, 2007. i 2012. kao i romaneskni opis u 4 ruke sa Radomirem Stojanovićem - Rupljancem, iz Aleksinca, kratke bliske veze i odjeci na kraju knjige, koja se odlikuje elektronskim formatima i linkovima - vezama, prostora Levanta, Balkana i Srbije, koji je dospeo u središte pažnje generalnog čitateljstva, koji je nejasan zbog nesklada između naslovne strane, na kojoj je fotografija umetničkog vajarskog dela u metalu Vukašina Milovića, profesora Fakulteta primenjene umetnosti u Beogradu, odštampanog na 260 strana, umesto na 500, jer je koristio razne fontove i slova, oko 15, jer je lingvistička vajevina, velikog promišljanja istorije, sa likom Ivanom Palmotićem iz 146 i neke godine, iz stare Raguze, pisac za elitniji sloj čitalaštva, pisao i pripovedao onako kako je on hteo, sada na kraju karijere, sa totalitetom smisla, ogromnog znanja, lirski je pisao, hroničar, pravi stvaralac, opisane svađe, tuče, ubistva, silovanje na 4-5 strana, nikad ispod književnog ukusa, sa naglašenom lirskom prozom, sa odnosom istorije i priče, o moći i nemoći, pisano meta jezikom, nekonkretan, hermetičan, koji podstiče na čitanje, nema ko to može, jedino Srdić... Slika istorije o tri glavna lika, a ima ih 5-6, naših savremenika, snagom naracije hteo je da stvori roman, ali ima elemenata proširenja romana, pa je upotrebljen izraz nadroman da bi se stvorila, skrenula pažnja.