ПОЉА БР. Prva dama prednja
година

Ликовни лајтмотив