ПОЉА БР. Isailovic PRINT-1-15
година

Ликовни лајтмотив