1955

ПОЉА БР. 6
година I
decembar 1955.

Ликовни лајтмотив