1966

ПОЉА БР. 92
година XII
april 1966.

Ликовни лајтмотив