ПОЉА БР. Andrej Živor: DVA ZAPISA
година

Ликовни лајтмотив