ПОЉА БР. Miron Kanjuh: D’ ETCETERA
година

Ликовни лајтмотив