2001

ПОЉА БР. 417
година XLVI
jul-avgust 2001.

Ликовни лајтмотив

Svi likovni prilozi u ovom broju citirani su prema knjizi: "Les bicyclettes", 200 ans d'histoire de la "Petite Reine", Ars Mundi, 1990.

ZLATNA GREDA


LOZINKA


GLASOVI


ILUMINACIJE


GLASOVI


RED VOŽNJE