2004

ПОЉА БР. 428
година XLIX
april-maj 2004.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su slike klovnova, akrobata i drugih veštaka i čudaka, u slavu jezičkog cirkusa.