2005

ПОЉА БР. 434
година L
jul-avgust 2005.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su slike Slobodana Vilčeka i Ljubomira Vučinića

G L A S O V I


L I C E


I M E


G L A S O V I


V R E M E


RED VOŽNJE


L O Z I N K A


I L U M I N A C I J E


V R T


V E Z E


SVETLA KOMORA