Izdavač: Kulturni centar Novog Sada
Direktor: Direktor dr Andrej Fajgelj
Urednik: Alen Bešić
Redakcija: Maja Erdeljanin (likovni urednik), Maja Solar, Sonja Veselinović i Marjan Čakarević
Lektura: Sanja Vuletić
Administracija i plasman: Milja Petrović
242
242

485

godina LIX
broj 485
januar - februar 2014.

Likovni lajtmotiv:
Likovni lajtmotiv ovog broja je izbor iz Portfolio projekta "Kritična masa/ivica" koji čine 40 grafičkih listova 40 umetnika iz različitih zemalja u selekciji britanskog kritičara umetnosti Ričarda Nojsa. (Mali likovni salon kCNS, 2014)

Casopis POLJA 485 Casopis POLJA 485 Casopis POLJA 485 Casopis POLJA 485 Casopis POLJA 485 Casopis POLJA 485 Casopis POLJA 485 Casopis POLJA 485

GDE JE ŠTA
GLASOVI
Žarko Radaković: MI Ranko Pavlović: KAPI Dragoljub Pavlov: UDES BALONA Olga Stojanović: KOPRA-KULTURA Vladimir Konečni: TALIN Miodrag Kojadinović: HA KVARTIRU U GĐE MEK KELER, GOSTIONIČARKE IZ LUKE MIRA Dušan Varićak: KRALJICA III Marijana Jovelić: SAMSON Stefan Marković: NIŠTA SE NE DEŠAVA
MEĐAŠI: ULIKS (priredio Vladimir Gvozden)
Vladimir Gvozden: DŽOJSOVO KNJIŽEVNO LUKAVSTVO Robert Spu: „NESTOR“ I „PROTEJ“: ISTORIJA, JEZIK, INTERTEKSTUALNOST Kristofer Batler: DŽOJS MODERNISTA Fric Sen: ULIKS DŽEJMSA DŽOJSA: PAKAO, ČISTILIŠTE, RAJ U „LUTAJUĆIM STENAMA”
ILUMINACIJE
Srđan Srdić: TEOLOGIJA I GEOMETRIJA NIJEDNOSTI Horst S. Demrih i Ingrid G. Demrih: TEME I MOTIVI U KNJIŽEVNOSTI (1)
ZLATNA GREDA
Miloš Jocić: AVETI – O POETICI I GEOGRAFIJI SEMEZDINA MEHMEDINOVIĆA
RED VOŽNJE
Vilijam H. Gas: STO GODINA PRUSTA
IME: KARLOS ROBERTO GOMES BERAS
Karlos Roberto Gomes Beras: STRANKINJA Karlos Roberto Gomes Beras: MAPE POEZIJE Markos Rejes Davila: MAPA DO ČOVEKOVOG SRCA
DUPLO DNO
Vistan Hju Odn: AHILEJEV ŠTIT Džej Rogof: ENEJIN ŠTIT Džozef Donald Mekleči: HERAKLOV ŠTIT Igor Javor: O STVARNOSTIMA I ILUZIJAMA RATA – TRI ANTIČKA ŠTITA U MODERNOM KONTEKSTU (ODN, ROGOF, MEKLEČI)
DOZIVI
Džefri Judženidiz: KO JE NEGATIVAC Padi Buš: HOKUSAIJEVA REKA TAMA Majkl Palmer: BELEŠKE ZA JEZERO ODJEKA
RAZMENA DAROVA
Dobrivoje Stanojević: BARBAROGENIČNA GOSPODSTVENOST (Dragan Bošković: Otac, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“, Kraljevo, 2013) Maja Rogač: MANJAK SVETLOSTI U NAMA (Mihajlo Pantić: Hodanje po oblacima, Arhipelag, Beograd, 2013) Marjan Čakarević: POSLEDNJI POGO U JUGOSLAVIJI (Marko Pogačar: Jugoton gori! (glazbeni dnevnik), Sandorf, Zagreb, 2013) Bojan Savić Ostojić: KREDO NEVEROVANJA (Vladimir Stojnić: Kutija, Narodna biblioteka „Stefan Prvovenčani“, Kraljevo, 2013) Nikola Živanović: PUTOVANJE, PRELJUBA, DETE, AGRESIVNOST (Jelena Lengold: U tri kod Kandinskog, Arhipelag, Beograd, 2013) Boris Jovanović Kastel: ISKUŠAVANJE APSOLUTA (Ivan Dobnik: Pre početka, Književno društvo Hiša poezije, Ljubljana, 2013) Marko Tošović: ČITATI ILI NE ČITATI PONOVO? (Milka Knežević Ivašković: Đavolji tobogan, NNK Internacional, Beograd, 2012) Bojan Vasić: SALO TEKSTA (Bojan Marković: Riba koja je progutala svet, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis“, Čačak, 2013) Dragan Babić: OFUCANI ŠEŠIRI I IZLOMLJENE REČENICE (Samjuel Beket: Sabrane kratke proze 1929-1989, Geopoetika, Beograd, 2013) Bojan Samson: POEZIJA PRLJAVIH ULIČNIH ANĐELA (Bob Kaufman: Samoće prepune usamljenosti, Peti talas, Niš, 2013) Zdravko Petrović: STRAST ZA TOTALITETOM (Predrag Petrović: Otkrivanje totaliteta: o romanima Rastka Petrovića, Službeni glasnik, Beograd, 2013) Natalija Ludoški: SVE JE VAŽNO (Ivana Stefanović: Privatna priča, prema sadržaju jednog kofera, Službeni glasnik – Arhiv Srbije, Beograd, 2013) Lidija Mustedanagić: ESEJ KAO ODBRANA DOSTOJANSTVA (Nemanja Rotar: Senke i dim, Habit 013, Pančevo, 2013)
SVETLA KOMORA
KRITIČNA MASA/IVICA KO JE KO