Izdavač: Kulturni centar Novog Sada
Direktor: Direktor dr Andrej Fajfelj
Urednik: Alen Bešić
Redakcija: Maja Erdeljanin (likovni urednik), Maja Solar, Sonja Veselinović i Marjan Čakarević
Lektura: Sanja Vuletić
Administracija i plasman: Milja Petrović
588
588

488

godina LIX
broj 488
jul - avgust 2014.

Likovni lajtmotiv:
Likovni lajtmotiv ovog broja su SHADOW SHUTTLE Konstantina Jaksija (Constantin Jaxy), izložba grafika održana u Malom likovnom salonu KCNS 09.06–20.06.2014. Na naslovnoj strani: GLOBAL STRUCTURES III, ručni otisak sa kartona na papir / ca. 85 x 67 cm / E.A. (od 10 otisaka) / 2011 / detalj.


GDE JE ŠTA
GLASOVI
Vlada Urošević: NOĆNI PAD Zoran Ćirić: 5. OKTOBAR 2000.Zoran Đerić: BEZDOMNOSTDivna Vuksanović: OPASNA ZONABorivoj Gerzić: TROJKABlagoje Savić: NEVIDLJIV ZIDIlhan Pačariz: LIST JE KAO ZBUNJENA PTICAMirjana Marinšek Nikolić: A DA I NE GOVORIMO O TIM ŽENAMAĐino Đivanović: NAJVEĆMA I PTICE DIŠU NA NOSJasmina Nešković: POZNANJEStojan Bogdanović: DOPISIVAĆEMO SE
MEĐAŠI: STRANAC ALBERA KAMIJA (priredio Vladimir Gvozden)
Mišel Onfre: METAFIZIKA APSURDAPatrik Makarti: MERSO SUDI SUDIJAMAVladimir Gvozden: STRANAC ZA 21. VEK?
ILUMINACIJE
Džerald Gilespi: GRAD ŽENE/MUŠKARCA: LAVIRINT, DILJINA, VRTEdvin Morgan: POEZIJA GRADAHorst S. Demrih i Ingrid G. Demrih: TEME I MOTIVI U KNJIŽEVNOSTI (4)
ZLATNA GREDA
Milen Alempijević: SVING, DAKLE JESAMBranislav Živanović: REPOEZIJA / RAPOETRY
RED VOŽNJE
Marko Pogačar: BARSELOVA PODVALAIgor Smirnov: 105 h 70 = KVADRATURA PRAVEDNOSTI
LICE: KETI AKER
Keti Aker: MRTVA LUTKA PONIZNOSTKeti Aker: NIKOME NIŠTA NE DUGUJEM
DOZIVI
Džordž Sonders: DESETI DECEMBARMucuo Takahaši: NEVIDLJIVA REKA
RAZMENA DAROVA
Mileta Aćimović Ivkov: ŽUDNJA ZA SMISLOM (Dejan Aleksić: Biti, Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, 2013)Bojan Samson: PSIHOTRILEROM O ODNOSU ESENCIJE I EGZISTENCIJE (Zvonko Karanović, Kavezi, LOM, Beograd, 2013)Marjan Čakarević: METABOLIZAM (Slobodan Ivanović: Osobine, Knjižuljak, Beograd, 2014)Mićo Cvijetić: Mićo Cvijetić: PROMIŠLJANJE SUŠTINA (Risto Vasilevski: Oda, o da, Arka, Smederevo, 2013)Dragan Babić: ZLATNI PROSEK (Duško Domanović: Puna linija, Književni klub, Kraljevo, 2012)Miroljub Milanović: O SMISLU POSTOJANJA I PEVANJA (Zoran M. Mandić: Kafkina fontana, Centar za kulturu, Mladenovac, 2012)Milivoj Nenin: PREPISKA SVETOZARA PETROVIĆA (Prepiska Svetozara Petrovića, Akademska knjiga i Srpska akademija nauka i umetnosti Ogranak SANU u Novom Sadu, Novi Sad, 2014)Dragana Vukićević: ŠTA JE U NERASPAKOVANOM KOFERU? ILI „NE PRUŽAJTE OGLEDALO PISCIMA“ (Neda Valčić Lazović: Sve što (ne) kažem, pogrešno je, Službeni glasnik, Beograd, 2011)
SVETLA KOMORA
Katerina Vatsela: ENERGIJA, DINAMIKA, POKRET KO JE KO