2015

ПОЉА БР. 496
година LX
novembar-decembar 2015.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi sa izložbe „B. A. T.” održane u GALERIJI RAJKA MAMUZIĆA, u decembru 2015.

GLASOVI


MEĐAŠI: „BUKA I BES“ VILIJAMA FOKNERA


ILUMINACIJE


ZLATNA GREDA


DOZIVI


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО