1961

ПОЉА БР. 51
година VII
februar 1961.

Ликовни лајтмотив