1962

ПОЉА БР. 59
година VIII
mart 1962.

Ликовни лајтмотив