1977

ПОЉА БР. 217
година XXIII
mart 1977.

Ликовни лајтмотив