1987

ПОЉА БР. 340
година XXXIII
jun 1987.

Ликовни лајтмотив