2010

ПОЉА БР. 463
година LV
maj–jun 2010.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi sa Godišnje izložbe Centra za grafiku u Novom Sadu. Na naslovnoj stranici je rad pod nazivom „Hard Boiled” Jelene Đurić, litografija, 39x56 cm, 2009.

G L A S O V I: PROSEFEST 2010


V R T: MIŠEL FUKO – TEHNOLOGIJE SOPSTVA U POZNOJ ANTICI I RANOM HRIŠĆANSTVU (priredio Dejan Aničić)


RED VOŽNJE


I L U M I N A C I J E


ZLATNA GREDA


D O Z I V I


DUPLO DNO


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО