1961

ПОЉА БР. 52
година VII
april 1961.

Ликовни лајтмотив