1965

ПОЉА БР. 84/85
година XI
avgust-septembar 1965.

Ликовни лајтмотив