2008

ПОЉА БР. 454
година LIII
novembar–decembar 2008.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi sa Novosadskog oktobarskog likovnog salona.

G L A S O V I


V R T: SAVREMENE MULTIETNIČKE AMERIČKE KNJIŽEVNICE (priredila Aleksandra Izgarjan)


I L U M I N A C I J E


ZLATNA GREDA


L I C E


D O Z I V I


DUPLO DNO


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО