1970

ПОЉА БР. 138
година XVI
mart 1970.

Ликовни лајтмотив