1975

ПОЉА БР. 201
година XXI
novembar 1975.

Ликовни лајтмотив