Izdavač: Tribina mladih
Direktor: Direktor Judita Šalgo
Urednik: Jovan Zivlak
Redakcija: Lazar Bojanović, Dragi Bugarčić, Milan Dunđerski, Slavko Gordić, Vićazoslav Hronjec, Dragan Koković; Cvetan Dimovski (likovni urednik)
Lektura: Zorica Stojanović, Simon Grabovac
Administracija i plasman: Radmila Gikić
5566
5566

219

godina XXIII
broj 219
maj 1977.

GDE JE ŠTA
ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA
Borislav J. Dimković: KOMUNISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE O AGRARNOM I SELJAČKOM PITANJU I DOPRINOS JOSIPA BROZA TITA U NJEGOVOM REŠAVANJUSlavoljub Cvetković: BORBA ZA JEDINSTVO JUGOSLOVENSKIH KOMUNISTA DO 1928. GODINETodor Kuljić: IMPERIJALIZAM I REVOLUCIJAMiroslav Radovanović: DRUŠTVENE FUNKCIJE BEDEŽivko Vasić: ISTINITO INFORMISANJEDunja Jutronić-Tihomirović: KREATIVNOST U GOVORNOM I PISANOM JEZIKUDžems M. Denis: MONDRIJAN I PREDMETNA UMETNOST 60-IH GODINASlobodan Jovanović: MISAO, AMBIJENT, VREME, SINTEZA, I STVARNOSTMiloš Arsić: CRTEŽI VERE ZARIĆDušan Sabo: JOŠ PONEŠTO O FILMU DANASVladeta Jerotić (o knjizi "Zavetine" Miodraga Pavlovića)Mirjana Radojčić (o knjizi "Upotreba čoveka" Aleksandra Tišme)Jovan Delić (o knjizi "Predeo iza reči" Pavla Popovića)Sava Stepanov: LIKOVNI NOTES (SLAVOLJUB RADOJČIĆ: SKULPTURA; GRUPA JUNIJ; SLIKARSTVO, GRAFIKA, SKULPTURA)
POEZIJA
Karolj Ač: PEVAM O ČOVEKU; Florika Štefan: TITO; Laslo Gal: PESMA O REVOLUCIJI; Ferenc Deak: STIH UMESTO PRAGA; Jožef Pap: ZAUZIMANJE STANOVIŠTA; Miroslav Antić: 4. /Veliki heroji otišli su u rat sasvim običnim korakom…/; Pero Zubac: PINKI; Ferenc Feher: NASLEĐE; Kalman Feher: POVORKA; Vojislav Vulanović: MONOLOG HEROJA ILI PLAVET; Andrej Ferko: RASCVETALI SVETIONIK; Miron Kološnjaji: SEĆANJE NA RAT; Đura Papharhaji: ZA OVE RUKE; Miroslav Dudok: DANAS NEĆU NAPISATI PESMU; Branko Miljković: TITO; Nenad Grujičić: ULOGA JEZIKA; Rade Vodeničar: NIJE SLUČAJNO, KNJIGU TREBA OPRATI