1979

ПОЉА БР. 246/247
година XXV
avgust-septembar 1979.

Ликовни лајтмотив