2002

ПОЉА БР. 421
година XLVII
jul-avgust 2002.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su fotografije svakojakih vrata i prozora, unutrašnji svet spoljašnjeg sveta unutrašnjeg sveta.

LICE: Danska, ime praznine


I L U M I N A C I J E


G L A S O V I


ZLATNA GREDA


RED VOŽNJE


G L A S O V I


IME: ALEKSANDAR GATALICA


L O Z I N K A