2005

ПОЉА БР. 436
година L
novembar-decembar 2005.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi sa izložbe "SKULPTURA, OBJEKAT, ILI GDE JE GRANICA II"

50 GODINA "POLJA"


SVETLA KOMORA