2007

ПОЉА БР. 444
година LII
mart-april 2007.

Ликовни лајтмотив

LIKOVNI LAJTMOTIV OVE SVESKE SU KOLAŽI DIMITRIJA TADIĆA