2011

ПОЉА БР. 472
година LVI
novembar–decembar 2011.

Ликовни лајтмотив

Nune Popović

GLASOVI


ILUMINACIJE


ZLATNA GREDA


LICE


RED VOŽNJE


DOZIVI


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО