2012

ПОЉА БР. 477
година LVII
septembar–oktobar 2012.

Ликовни лајтмотив

Likovni lajtmotiv ove sveske su radovi sa međunarodnog simpozijuma „ART LINK”.

GLASOVI


VRT: POEZIJA DUBINA – DESET FRANCUSKIH PESNIKA (preveo Bojan Savić Ostojić)


ILUMINACIJE


LICE: GORDANA ĐILAS


RED VOŽNJE


DOZIVI


RAZMENA DAROVA


SVETLA KOMORA


КО ЈЕ КО