2019

ПОЉА БР. 515
година LXIV
јануар–фебруар 2019.

Ликовни лајтмотив

Изложба МЛС: 50 ГОДИНА ИЗЛАГАЧКОГ ПРОГРАМА, одржана 17. 12. 2018 – 18. 1. 2019.

ГЛАСОВИ


ВРТ


ИЛУМИНАЦИЈЕ (Триптих – КАФКА)


ИМЕ


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ (Македонска микроприча данас)


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО