2021

ПОЉА БР. 530
година LXV
јул-август 2021.

Ликовни лајтмотив

Ликовни лајтмотив броја: Радови из циклуса "AZULEJOS" БОЈАНА КИРИЏИЋА са изложбе одржане у Малом ликовном салону 4-15. 10. 2021. На насловној страни: БОЈАН КИРИЏИЋ, BAIRRO ALTO, 2021, комбинована техника на папиру, 50 x 70 cm

ГЛАСОВИ


ВРТ: САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ АДАПТАЦИЈИ (приредила Соња Веселиновић)


ИЛУМИНАЦИЈЕ


ЗЛАТНА ГРЕДА


РЕД ВОЖЊЕ


ДОЗИВИ


ТЕРЕН: БАСКЕТ (превео и приредио Игор Цвијановић)


РАЗМЕНА ДАРОВА


СВЕТЛА КОМОРА


КО ЈЕ КО