1960

ПОЉА БР. 48
година VI
novembar 1960.

Ликовни лајтмотив