1962

ПОЉА БР. 58
година VIII
februar 1962.

Ликовни лајтмотив