1966

ПОЉА БР. 90
година XII
februar 1966.

Ликовни лајтмотив