1970

ПОЉА БР. 137
година XVI
februar 1970.

Ликовни лајтмотив